tekst fysiotherapiehollestein.nl

Beweegprogramma osteoporose

Osteoporose

In de volksmond ook wel botontkalking genoemd, is een aandoening van het skelet die wordt gekenmerkt door een lage bot(mineraal)dichtheid en een verstoring van de samenhang (microarchitectuur) van het bot. Het bot is brozer en er is een hogere kans op een botbreuk(fractuur). De meest voorkomende fracturen zijn die van de pols-, wervel- en de heupfracturen. De verwachting is dat op basis van de ontwikkeling van de bevolkingsgroei en de vergrijzing het absolute aantal osteoporose gevallen tussen 2000 en 2020 met 33,4% zal stijgen. Bent u 55jaar of ouder, heeft u na het 50e levensjaar een fractuur doorgemaakt, heeft uw moeder ooit een heupgebroken, heeft u een laag lichaamsgewicht(≤ 60 kg), gebruikt u al meer dan 3 maanden corticosteroïden en is er sprake van ernstige immobiliteit, dan betekent dit dat u een verhoogd risico heeft op osteoporose.

Het doel van een osteoporose beweegprogramma is: “Het ontwikkelen van een actieve leefstijl om een afname van de botmineraaldichtheid te verkrijgen, om (nieuwe) fracturen te voorkomen en de cliënt( e ) te begeleiden naar die actieve leefstijl.
Vooral door de risicofactoren van het vallen zullen wij gaan beïnvloeden:
Door een verminderde beenspierkracht aan te pakken en binnen 6 wk te verbeteren en door de balans en het uithoudingsvermogen te verbeteren in gemiddeld 3 maanden tijd.
Na aanmelding zal er een intake en een onderzoek afgenomen worden. Hier wordt mede beoordeeld hoe groot het valrisico bij u is.
Dan kan er bekeken worden of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor het trainingsprogramma. Heeft u osteoporose of een verhoogde kans hierop dan kunt u deelnemen en zal er in de training nadruk liggen op een anti-osteoporose training waarbij “De botten zachtjes mogen dreunen op de ondergrond”.
U kunt dan denken aan loopbandtraining, steps, met een stepper, traplopen, wandelen, Nordic Walking, joggen, dansen en zelfs springen.
Dynamische oefenvormen met gebruikmaking van het eigen lichaamsgewicht en de zwaartekracht geven een hoge botbelasting. Dit is noodzakelijk omdat er sprake moet zijn van een relatief hoge botbelasting (d.w.z. 50% hoger dan in de afgelopen periode) wil je de botten sterker maken op de lange termijn. Daarom moet er naast het trainingsprogramma dagelijks met korte duur en met enkele herhalingen getraind worden .Tevens zal er nadruk gelegd worden op de cliënt specifieke klachten en problemen waarop dan weer de functionele training afgestemd zal gaan worden.
Zo ontstaat er maatwerk waarbij naar de individuele wensen en mogelijkheden gekeken zal gaan worden. Inactiviteit en immobilisatie zullen wij zoveel als mogelijk vermijden en juist een bij het individu passende wijze van lichaamsbeweging stimuleren.Bijlage osteoporose stichting:

Osteoporose: hoe vaak komt het voor?

• Wereldwijd krijgt één op de 3 vrouwen en één op de 8 mannen boven de 55 jaar osteoporose
• In Nederland hebben ruim 800.000 mensen osteoporose (bron: RIVM)
• Jaarlijks breken in Nederland ruim 83.000 mensen (gegevens 1999) boven de 55 jaar een skeletdeel als gevolg van osteoporose (bron: CBO):
• ruim 15.000 heupbreuken, hiervan overlijdt 33% van de mannelijke en 24% van de vrouwelijke patiënten binnen één jaar!
• ruim 12.000 mensen pols of onderarm breuken,
• bijna 16.000 wervelbreuken worden geregistreerd (slechts 1 op de 3 wervelbreuken wordt door een arts gezien),
• ruim 40.000 andere botbreuken (rib, schouder en dergelijke).
• Bij mensen onder de 55 jaar worden geen osteoporose gegevens bijgehouden, maar osteoporose komt wel bij jongeren voor.
• 80% van de mensen met osteoporose weet zelf niet dat ze het hebben (zij zijn niet gediagnosticeerd)
• 80% van de mensen met een gediagnosticeerde osteoporose wordt niet adequaat behandeld met anti-osteoporose medicijnen
• 80% van de mensen boven de 55 jaar, die met een breuk in het ziekenhuis komen, wordt niet nader onderzocht op osteoporose
• Uit onderzoek blijkt dat in de meeste gevallen osteoporose pas wordt ontdekt wanneer men iets breekt!
• Er kan veel gedaan worden om te voorkomen dat u het krijgt, maar dan moet u er wel tijdig bij zijn. Juiste behandeling kan de kans op een (volgende) breuk met 50% doen verminderen
• 78% van de behandelde patiënten stopt de behandeling binnen één jaar, terwijl een juiste behandeling 3 – 5 jaar moet worden volgehouden!Het voorkomen van osteoporose kan op allerlei manieren. Belangrijk zijn vooral: goede voeding (met voldoende calcium en vitamine D), voldoende beweging, niet roken en weinig alcohol gebruiken, en valpreventie.

osteoporose1


De botbalkjes ( li. op de foto) van uw interne sponsachtige bot worden steeds dunner (rechts op de foto) bij de osteoporose.