tekst fysiotherapiehollestein.nl

Fysiotherapie

Fysiotherapie is een vorm van paramedische zorg die zich richt op het bewegend functioneren van de mens. Fysiotherapie wordt in Nederland beoefend door een beroepsgroep die bestaat uit ruim 19.000 goed opgeleide fysiotherapeuten. Internationaal beschouwt men het opleidingsniveau van de Nederlandse fysiotherapeut als bijzonder hoog.
Enkele feiten over fysiotherapie in Nederland:
  • Fysiotherapie: telt ruim 2,5 miljoen 'klanten' per jaar
  • heeft een gunstige invloed op het ziekteverzuim
  • kan uitstekend passen in thuissituaties
  • vraagt een actieve inbreng van de patiŽnt
  • fysiotherapie kan de druk verlagen op duurdere zorgvormen, met name voor
  • chronisch zieken en bejaarden
  • na operaties
  • na ongevallen
  • na sportletsel
  • kinderen met ontwikkelingsstoornissen.
Centraal staat bij de fysiotherapeutische behandeling in onze praktijk dat de patiŽnt zelf actief werkt aan het herstel. Over het algemeen zullen patiŽnten een oefentherapeutisch programma krijgen, ondersteund door informatie om te begrijpen waar de oefeningen voor dienen.
Bij de behandeling van een patiŽnt maakt de fysiotherapeut onder andere gebruik van massage, mobilisaties, taping en oefentherapie. In onze praktijk wordt binnen het fysiotherapeutisch behandelen over het algemeen de oefentherapie centraal gesteld.
Er wordt in mindere mate gebruik gemaakt van passieve therapievormen. Zodra de klacht dit toelaat is het tijd voor actie: actief werken aan het eigen herstel, actief oefenen en actief de thuis- of werksituatie aanpassen aan de klacht.
In onze benadering speelt de balans tussen belasting en belastbaarheid van een individu een centrale rol. Belasting is de hoeveelheid kracht die op een bepaald moment op het lichaam inspeelt.
Belastbaarheid is de hoeveelheid inspanning die het lichaam tijdens een bepaalde periode kan verdragen.
Onderbelasting (te weinig bewegen) kan klachten in stand houden of zelfs veroorzaken, maar een grotere belasting dan de belastbaarheid aankan, kan ook klachten veroorzaken.
De patiŽnt leert bij ons het eigen belasting/belastbaarheid-evenwicht zelf te herstellen.
Natuurlijk wordt de patiŽnt in dat proces wel heel goed begeleid. We besteden veel aandacht aan voorlichting. Het is immers belangrijk dat de patiŽnt de achtergronden van een klacht goed begrijpt, zodat geleerd wordt beter met de klacht om te gaan. Bovendien leert de patiŽnt op deze manier wat er zelf gedaan kan worden aan de klacht en hoe er preventieve maatregelen genomen kunnen worden om problemen te voorkomen.

De fysiotherapeuten in onze praktijk zijn lid van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, het KNGF
Deze beroepsorganisatie streeft krachtig naar versterking van het imago van fysiotherapeuten, onder meer door het voeren van kwaliteitsbeleid. Individuele fysiotherapeuten die aan de gestelde eisen van het kwaliteitsprogramma voldoen worden opgenomen in het kwaliteitsregister van het KNGF. De fysiotherapeuten van onze praktijk zijn in dit kwaliteitsregister opgenomen.

Daarnaast zijn wij aangesloten bij ClaudicatioNet, ParkinsonNet en het Orthopedie Netwerk van het Maasstad Ziekenhuis Rotterdam.
Naast algemene fysiotherapie zijn wij gespecialiseerd in manuele therapie, oedeemtherapie, geriatrie fysiotherapie (gericht op ouderen). Daarnaast bieden wij zorg aan specifieke patiŽntengroepen, te weten: COPD, Diabetes, Osteoporose, Arthrose, Hartaandoeningen.
Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de site van de beroepsgroep