tekst fysiotherapiehollestein.nl

Centraal Kwaliteits Register: een zeker gevoel

Vanuit de beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), wordt een actief beleid gevoerd om continu de kwaliteit van fysiotherapie verder te verhogen. Bijvoorbeeld door wetenschappelijk onderzoek en een verplichting tot bijscholing.

Wie aan alle kwaliteitseisen voldoet en ook werkt volgens de richtlijnen van het KNGF, wordt toegelaten tot het kwaliteitsregister fysiotherapie. En pas dan mag een fysiotherapeut zich daadwerkelijk registerfysiotherapeut noemen.

Vanaf de invoering van deze registratie staan wij al vermeld in het kwaliteitsregister en voldoen wij aan alle kwaliteitseisen.

De Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie betekent een uitbreiding van de verantwoordelijkheid van fysiotherapeuten. U wilt immers optimaal behandeld worden en, indien nodig, doorgestuurd worden naar een meer gespecialiseerde collega of huisarts. Uw lichaam verdient immers de beste behandeling! Lees meer >>

Check voor alle zekerheid uw zorgverzekering.
Informeert u voor alle zekerheid even bij uw zorgverzekeraar hoe fysiotherapie wordt vergoed. Lees meer >>