tekst fysiotherapiehollestein.nl

Beweegprogramma's

Wij bieden in onze praktijk de volgende beweegprogramma's aan:
  • Beweegprogramma algemeen
  • Beweegprogramma COPD
  • Beweegprogramma Diabetes Mellitus Type 2
  • Beweegprogramma arhrose (knie en heup)
  • Beweegprogramma osteoporose
  • Beweegprogramma bij claudicatio intermittens
  • Beweegprogramma bij perifeer arterieel vaatlijden