tekst fysiotherapiehollestein.nl

Bewegen voor Ouderen

Wij verzorgen ongeveer vijf keer per jaar een cursus Bewegen voor Ouderen in de recreatiezaal van de 55+ flat "Puttesteijn". Een cursus duurt steeds zes weken. Gedurende deze zes weken richten we ons op verschillende onderdelen:
1.het verbeteren van de beweeglijkheid,
2.het verbeteren van de spierkracht,
3.het verbeteren van het evenwicht en de stabiliteit.
Er worden zowel liggend, zittend als staand oefeningen gedaan en besteden ook aandacht aan informatie en voorlichting over toepasselijke onderwerpen.

Het totale programma is er op gericht dat u de oefeningen thuis kunt uitvoeren en volhouden. De oefeningen passen wij aan aan de mogelijkheden van de deelnemers. Dus ook de ouderen die een orthopedische operatie hebben ondergaan (b.v. een nieuwe heup of knie), een neurologische aandoening (Parkinson, beroerte etc.) of andere aandoeningen hebben kunnen bij ons gerust het programma volgen.
Na een inventarisatie van uw vaardigheden zullen de aanwezige fysiotherapeuten rekening houden met uw mogelijkheden en de oefeningen evt. aanpassen aan uw beperkingen.
Bewegen is natuurlijk het hoofddoel van het programma, maar gezelligheid staat ook op de voorgrond! We doen serieuze oefeningen in een informele sfeer, en voor- of achteraf is er gelegenheid voor een gezamenlijk kopje koffie of thee.

Voor deze cursus zijn uw begeleiders geschoold met specifieke cursussen als "Training van uithouding en kracht bij ouderen"(2007), "Motoriek van de ouder wordende mens"(2005), "Centraal neurologische aandoeningen"(2003).
img_0518

img_0527


img_0539