tekst fysiotherapiehollestein.nl

Behandeling

De oedeemfysiotherapeut maakt in de behandeling gebruik van manuele lymfdrainage. Dit is een specifieke massage gericht op het verplaatsen van het vocht naar de lichaamsdelen waar de circulatie van het vocht wel normaal functioneert. Zo kan het overtollige vocht worden afgevoerd.

Om te zorgen dat die afvoer gestimuleerd wordt, kan er ook gebruikt worden gemaakt van bandages en lymftape. Dit ondersteunt de circulatie na de behandeling met de manuele lymfdrainage.

Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van oefentherapie. Er worden ademhalingsoefeningen gedaan, omdat onder invloed van de ademhaling de natuurlijke circulatie bevordert wordt. Daarnaast worden er oefeningen gedaan voor specifieke spiergroepen, omdat deze spieren als een soort pomp functioneren. Hierdoor wordt het vocht via de lymfe- en bloedbanen beter afgevoerd.

Soms is het nodig dat er een elastische kous wordt aangemeten om het oedeem te verminderen. Uw oedeemfysiotherapeut zal u daar, in samenspraak met de behandelend arts voor doorverwijzen indien nodig.
Onze oedeemfysiotherapeuten werken ook samen met andere specialisten, zoals oncologen of chirurgen, om de behandelingen goed op elkaar af te stemmen.